Kontakt Delibero

Fiolstræde 28, 2. 1171 København K.

Tlf. +4561701864

Mette H. Kirkegaard, Cand. mag. i retorik, BA i filosofi.

Mette er uddannet Master of Arts (cand.mag.) i retorik 2018 og bachelor i filosofi 2001 fra Københavns Universitet. Mette er både forfatter, performer, storyteller og tekstforfatter.

“Mit speciale handlede om Gode vaner i offentlig debat, og det er en betydelig interesse og værdi for mig, at vi lærer at samtale med forskellige holdninger. Vi lever i et værdipluralistisk samfund, hvor uenighed er et grundvilkår, altså vil det være altafgørende, at vi styrker debatten mellem de forskellige parter med balance.”