Hvad betyder delibero?

Delibero kommer af latin:. dē- +‎ lībrō , som betyder “jeg vægter” og fra lībra , som betyder “en balance”

/deːˈliː.be.roː/, [deːˈliː.bɛ.roː] eller som vokalerne:  Det i bero

Verbet dēlīberō i 1. person:

  1. Jeg betragter, afvejer vel
  2. Jeg delibererer eller konsulterer (fx en vismand)
  3. Jeg funderer over

I Offentlig debat kan man have et ideal om deliberation, idet tesen er, at der altid vil findes vægtige argumenter på begge sider af en sag.  Efter at have hørt begge sider af en sag, vil det være muligt at foretage en velovervejet  beslutning, hvor vægtige grunde på begge sider har gjort det muligt at afveje for og imod og herefter træffe den afgørelse om sagen, man finder bedst.