Borgerne har tabt tilliden til de folkevalgte

Et bud på en årsag kunne være argumentationsformen i debatten. 

Den politiske debat er blevet mere og mere meningsløs. Borgerne er i stigende grad trætte af deres folkevalgte politikere. Flere undersøgelser lavet inden for de seneste få år peger i den retning. Hver anden dansker har oplevet politikerlede. Det viser en meningsmåling fra Epinion fra 2016, hele 51 procent af 1008 adspurgte har oplevet politikerlede. Begrundelseslisten for politikerleden sådan her ud:

·       Utroværdige politiske løfter og løftebrud: 32 procent

·       Politikere tænker kun på egne interesser: 17 procent

·       Dårlig tone i den politiske debat: 15 procent

·       Svarer ikke på spørgsmål: 15 procent

·       På grund af specifikke partier eller politikere: 9 procent

·       Politikere er for virkelighedsfjerne: 10 procent

·       Populisme: 5 procent

·       Manglende handlekraft: 4 procent

·       Andet: 8 procent

Undersøgelsen, der er foretaget for Gallup, viser, at 22 procent af unge mennesker oplever politikerlede (DR, 2016). Det tal er lavere end hos ældre i Danmark. Men der er altså generelt en træthed blandt vælgerne. Var denne måling blot en enlig svale, kunne problemstillingen frisættes for yderligere diskussion. Men det er imidlertid mere end et enkelt år, at tilliden til vore folkevalgte politikere er dalet, og det er ikke nyt, at tilliden længe har manglet. 

Epinions undersøgelser i årene 2009 til 2017 for Radius Kommunikation har vist en støt dalende tillid til politikerne, som næsten alle år har ligget i bund:

            2009: 2,56

            2010: 2,24

            2011: 2,38

            2012: 2,19

            2013: 2,12

            2014: 2,11

            2015: 1,92

            2016: 2,06

            2017: 2,07

Undersøgelsen har bl.a. set på faggruppers og toplederes troværdighed. På en skala fra 1 til 5 er tilliden dalet fra 2,56 i 2009 til 2,07 i 2017. Det tyder på en tillid, dalet fra de 60 procent for ti år siden til kun 40 procent i dag (Kilde: Radius Kommunikation). 

Et bud på en årsag kunne være argumentationsformen i debatten. 

(uddrag af speciale: Gode vaner i offentlig debat, afd. for Retorik ved Københavns Universitet, 2018, forfatter Mette H. Kirkegaard).

december 29, 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *